مفاهیم اولیه‌ی اتصال داده (data binding) در جاوااسکریپت

10 دی

یکی از مهم‌ترین الگوهای توسعه‌ی اپلیکیشن‌های جاوااسکریپتی، جدا کردن داده‌ها و ظاهر اپلیکیشن از همدیگر و اتصال این دو به یکدیگر به شکل یک‌سویه یا دوسویه است. به طوری که با تغییر داده، ظاهر مرتبط با آن داده عوض و به شکل متقابل با تغییر در ظاهر برنامه (مانند پر کردن فرم یا تغییر مکان یک شی) داده مرتبط با آن دچار تغییر شود. امروزه اتصال داده در اپلیکیشن‌های تحت وب برای برنامه‌نویس از نان شب واجب‌تر است! البته فریم‌ورک‌های متداول مانند ReactJs، این اتصال داده را به خوبی برای برنامه‌نویسان پیش‌بینی کرده‌اند و در این مقاله قرار نیست فریمورک توسعه بدهیم. اما به دلایلی خوب است مفاهیم اولیه‌ی اتصال داده (data binding) در جاوااسکریپت را درک کنیم.

اول این‌که فهمیدن این موضوع که اصول اولیه‌ی اتصال داده از کجا آب می‌خورد جذاب است! در کنار این موضوع به تقویت دانش جاوااسکریپتی برنامه‌نویس نیز کمک می‌کند و برنامه‌نویس می‌تواند در مواقعی که کار در قد و قواره‌ی استفاده از فریمورک نیست اتصال داده را برای خود انجام داده و اصول MVC را پیاده‌سازی کند.

اتصال داده‌ی یک‌سویه
(one-way data binding)

یکی از مهم‌ترین مشوق‌های استفاده از فریمورک‌ها، کمبودهایی است که در جاوااسکریپت وجود داشته است. فریمورک‌ها با مرتفع کردن این کمبود‌ها (که انصافا کم هم نبوده است) برنامه‌نویس را در عرصه‌ی توسعه‌ی آسان‌تر اپلیکیشن یاری داده‌اند. اما جاوااسکریپت از زمان پیدایش خود پیشرفت‌های زیادی داشته و بسیاری از کمبودها را پوشش داده است. بنابراین ممکن است بخواهیم در برخی موارد اپلیکیشن خود را با جاوااسکریپت خالص توسعه دهیم. در این صورت باید بتوانیم اتصال داده را پیاده‌سازی کنیم.

مفاهیم مربوط به اتصال داده ساده است. در یک سمت یک مدل داده‌ای را داریم و در سمت دیگر رابط کاربری (اینترفیس) را که معمولا اسمش را می‌گذاریم ویو (View). حال می‌خواهیم کاری کنیم زمانی که داده را تغییر می‌دهیم، بخشی از رابط کاربری که با آن داده در ارتباط است نیز تغییر کند و به روز شود. این مفهوم معمولا برای داده‌هایی مفید خواهند بود که صرفا قرار است خوانده شوند (نوشتن داده از طریق رابط کاربری نداریم). به این تکنیک اتصال داده‌ی یک‌سویه می‌گوییم.

راز ایجاد اتصال داده‌ی یک طرفه در getter و setter برای propertyها در جاوااسکریپت است. جاوااسکریپت از مدت‌های مدید Object.defineProperty داشته است. این تابع به برنامه‌نویس اجازه می‌دهد توابع دلخواه getter و setter برای propertyهای آبجکت‌های جاوااسکریپت تعریف کند. کد زیر نمونه‌ای از به کارگیری getter و setterها در اتصال داده یک‌طرفه است:

function Binding(b) {
  //element ke mikhahim be datat bind shavad:
  this.element = b.element  

  //data ke be shekle yek property az yek object ast: 
  this.value = b.object[b.property]
  
  //attribute az element ke mikhahim data be
  // aan bind shavad.
  this.attribute = b.attribute
  
  this.valueGetter = function(){
    return this.value;
  }.bind(this);

  this.valueSetter = function(val){
    // meqdaar-dehi be data;
    this.value = val
    // meqdaar-dehi be view;
    this.element[this.attribute] = val
  }.bind(this);
  
  //afzudane function-haye getter va setter be
  // property-ye object
  Object.defineProperty(b.object, b.property, {
    get: this.valueGetter,
    set: this.valueSetter
  }); 

  //meqdaar-dehiye avaliye be data;
  b.object[b.property] = this.value;

  //meqdaar-dehiye avaliye be view;
  this.element[this.attribute] = this.value
}

این کد یک رفرنس به آبجکت اولیه ایجاد کرده و property آبجکت رفرنس را طوری درست می‌کند که هنگام مقداردهی به آن property تابع setter فعال شود. در نتیجه هم View و هم data آپدیت می‌شوند. کد زیر نمونه‌ای از استفاده از تابع بالا است. اگر یک div با آیدی container داشته باشیم و بخواهیم پراپرتی html از آبجکت a را به innerHTML آن bind (متصل) کنیم می‌توانیم بنویسیم:

var a = {html: 'this is innerHTML of a div'}
Binding({
  element: document.getElementById('container'),
  attribute: 'innerHTML',
  object: a,
  property: 'html'
})

لذا با هر تغییر a.html، محتوای داخل div نیز تغییر خواهد کرد.

اتصال داده دو سویه
(two-way data binding)
مدل محدود:

اتصال داده (data binding) در جاوااسکریپت تنها به مدل یک‌سویه خلاصه نمی‌شود. با اضافه کردن یک Event Listener به DOM مورد نظر خود، می‌توانیم کد بالا رو طوری توسعه دهیم که اطلاعات به شکل دو سویه در آن جریان داشته باشد. به طوری که هر زمان آبجکت آپدیت شود، View تغییر کند و هر موقع View باعث فراخوانی Event Listener شود، محتویات آبجکت تغییر کند که تغییر محتویات آبجکت دوباره View را آپدیت خواهد کرد.

function Binding(b) {
  this.element = b.element
  this.value = b.object[b.property]
  this.attribute = b.attribute
  this.valueGetter = function(){
    return this.value;
  }.bind(this);
  this.valueSetter = function(val){
    this.value = val
    this.element[this.attribute] = val
  }.bind(this);

  //agar event set shode bashad:
  if(b.event){
    let _this = this;
    this.element.addEventListener(b.event, function(event){
      _this.value = _this.element[_this.attribute]
    });    
  }

  Object.defineProperty(b.object, b.property, {
    get: this.valueGetter,
    set: this.valueSetter
  }); 
  b.object[b.property] = this.value;

  this.element[this.attribute] = this.value
}

حال اگر یک input از نوع text و با آی‌دی text داشته باشیم، می‌توانیم این اتصال دو سویه را با کد زیر تحقیق کنیم:

var a = {value: 'i am here'}
// baraye moshahedeye taqirate 'a':
setInterval(()=>{console.log(a.value)}, 1000);
Binding({
  element: document.getElementById('text'),
  attribute: 'value',
  event: 'keyup',
  object: a,
  property: 'value'
})

اما کدی که تابحال توسعه داده‌ایم تا حدودی محدود است. به طوری که تنها یک attribute از یک المان را به یک property از یک آبجکت اتصال می‌دهد. بیایید اندکی روی موضوع کار کنیم.

اتصال داده دو سویه
(two-way data binding)
مدل بهتر:

مدل بهتر به این شکل است که هر داده باید بتواند به المان‌های DOM متعددی متصل شود. بنابراین هر تغییر در داده همه‌ی آن المان‌ها را تغییر دهد؛ چه این تغییر در اثر فعال شدن یک Event از سمت یکی از این المان‌ها باشد یا نه.

function Binding(b) {
  this.elementBindings = []
  this.value = b.object[b.property]
  this.valueGetter = function(){
    return _this.value;
  }
  this.valueSetter = function(val){
    this.value = val;
    for (var i = 0; i < this.elementBindings.length; i++) {
      var binding = this.elementBindings[i];
      binding.element[binding.attribute] = val
    }
  }.bind(this);
  this.addBinding = function(element, attribute, event){
    var binding = {
      element: element,
      attribute: attribute
    }
    if (event){
      let _this = this;
      element.addEventListener(event, function(event){
        _this.valueSetter(element[attribute]);
      })
      binding.event = event
    }    
    this.elementBindings.push(binding)
    element[attribute] = this.value
    return this
  }.bind(this);

  Object.defineProperty(b.object, b.property, {
    get: this.valueGetter,
    set: this.valueSetter
  }); 

  b.object[b.property] = this.value;
}

در کد بالا آرایه‌ی elementBindings را داریم که با هربار فراخوانی تابع addBinding و عبور دادن آرگومان‌های attribute ،element و event، این سه مقدار را به آن آرایه اضافه می‌کند. بعدها در setter آبجکت، مقادیر همه‌ی اعضای آرایه به همراه مقدار خود آبجکت به روز می‌شوند. با این روال، تنها کافیست در Event Listener هر DOM تابع setter را فراخوانی کنیم و همچنین برای آبجکت، setter و getter تعریف کنیم تا هنگام تغییر مقدار آبجکت از جای دیگر، setter فراخوانی و اجرا شود. با کد نمونه زیر می‌توانیم از تابع بالا استفاده کنیم:

var obj = {a:123}
var myInputElement1 = document.getElementById("myText1")
var myInputElement2 = document.getElementById("myText2")
var myDOMElement = document.getElementById("myDomElement")

new Binding({
	object: obj,
	property: "a"
})
.addBinding(myInputElement1, "value", "keyup")
.addBinding(myInputElement2, "value", "keyup")
.addBinding(myDOMElement, "innerHTML")

obj.a = 456;

در کد بالا دو input با آی‌دی myText1 و myText2 و یک span با آی‌دی myDomElement تعریف کرده‌ایم. هر سه این المان‌ها با تغییر داده obj.a چه از طرف خود المان‌ها یا از جای دیگر، به مقدار جدید آپدیت خواهند شد.

این کد کار را بهتر کرد. هرچند که کارهای خیلی زیاد دیگری هنوز باقی‌ست. مثلا هنوز هیچ صحت‌سنجی برای داده وجود ندارد، آرایه پشتیبانی نمی‌شود، Template نمی‌توان ساخت و هزاران مورد دیگر که اگر ایجاد می‌شد نطفه‌ی فریمورک جدیدی بسته می‌شد. هرچند که فرمورک‌های زیادی وجود دارند و نیازی به توسعه مورد جدیدی نیست اما همین کدی که با هم بررسی کردیم نیز برای بسیاری از کارهای ساده، کار ما را راه خواهد انداخت.

منبع : How To Do Data Binding in Pure JavaScript

10 دی دسته‌هاجاوااسکریپت برچسب‌هاجاوااسکریپت

this در جاوااسکریپت را بهتر بشناسیم

کلیدواژه‌ی this در جاوااسکریپت یکی از مفهوم‌هایی است که باعث سردرگمی مبتدیان این زبان می‌شود. شاید یکی از دلایل این موضوع این باشد که کلیدواژه‌ی this در جاوااسکریپت، در مقایسه با زبان‌های برنامه‌نویسی دیگر اندکی متفاوت است. از طرفی یادگیری این کلیدواژه بسیار ضروری است. چرا که برای خواندن و نوشتن کدهای حرفه‌ای و درک مفاهیم جاوااسکریپت همواره به آن نیاز خواهیم داشت. در این مقاله به بررسی این کلیدواژه و کاربردهای مختلفی که در زبان جاوااسکریپت دارد می‌پردازیم.

10 دی دسته‌هاجاوااسکریپت برچسب‌هاجاوااسکریپت

10 متد مفید جاوااسکریپت در رابطه با آرایه‌ها

سلام دوستان. امیدوارم حالتون خوب باشه. در موقع کار کردن با جاوااسکریپت یکی از مواردی که زیاد استفاده می‌شه آرایه‌ها هستند و برای کار کردن با آرایه‌ها باید بتونید اون‌ها رو به شکل دلخواهتون دست‌کاری کنید. در این‌جا مقاله‌ای رو باهم مرور می‌کنیم که 10 متد مفید و مهم رو برای کار کردن با آرایه‌ها بررسی و با مثال بیان کرده. البته ممکن هست که بعضی جاها رو با توضیح بیش‌تر یا به شکل متفاوتی بیان کنم. لینک اصلی مقاله رو هم براتون آخر مقاله می‌ذارم.

10 دی دسته‌هاجاوااسکریپت برچسب‌هاMap، Set، و جاوااسکریپت

Map و Set در جاوااسکریپت

اکثر برنامه نویسان با ساختارهای دلده آرایه و آبجکت آشنایی دارند اما در عمل این دو نوع ساختار کافی نبوده‌اند. برای همین ساختارهای Map و Set در جاوااسکریپت معرفی شده‌اند که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم. بنابراین با ما همراه باشید.

10 دی دسته‌هاجاوااسکریپت برچسب‌هاPromise و جاوااسکریپت

Promiseها در جاوااسکریپت - بخش اول

جاوااسکریپت از جمله زبان‌هایی است که اتفاقات غیر همزمان (asynchronous) در آن معمول و متداول است. مثلا وقتی یک درخواست به سرور می‌فرستید جاوااسکریپت منتظر نمی‌ماند تا پاسخ آن دریافت شود. بلکه به اجرای خط به خط برنامه ادامه می‌دهد. اما این همیشه مطلوب نیست. بعضی اوقات لازم است تا از جاوااسکریپت قول بگیریم که بعد از مشخص شدن تکلیف اجرای یک دستور غیر همزمان کاری را انجام دهد. این‌جاست که راه Promiseها به قضیه باز می‌شود. دنیای برنامه‌نویسی غیر هم‌زمان دنیای مرموز و گاها دشواری است. پس بیایید یکی از بهترین مقالات را در این زمینه مرور کنیم.